Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2006

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Από τον συνδυασμό
Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην Cosmote


Αθήνα 17/07/06
Αρ.Πρωτ.Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmote,


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 11/07/06 του μέλους μας Θεωνάς Μαρίας (και μέλους του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ) με την πρόεδρο του συλλόγου μας Μακρή Δήμητρα παρακαλούμε και εγγράφως να εξετάσετε το αίτημα του συνδυασμού μας για τα παρακάτω:
1. να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας από 01/09/05 εώς και σήμερα 17/07/06 και
2. να μας γίνει γνωστοποίηση του καταλόγου των μελών του Συλλόγου μας.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ενημέρωση του συνδυασμού μας ο οποίος όπως είναι γνωστό έλαβε μέρος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες στις 5-8 Δεκέμβρη ’05 και εξέλεξε 2 αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και στο ΕΚΑ.


Με τιμή,
Η συντονιστική επιτροπή του συνδυασμού
Πρωτοβουλία εργαζομένων στην Cosmote

Βαβουτάκη Ευγενία,
Βαλσαμή Ολυμπία (σύνεδρος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ)
Θεωνά Μαρία (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ)
Μακρίδης Γιάννης
Τσίγκας Γιώργος