Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2007

Προτάσεις για τη νέα σύμβαση 2008

Πρωτοβουλία

Εργαζομένων στην Cosmote

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο συνδυασμός μας στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου μας στις 30/7/07 κατέθεσε τις προτάσεις του για τη νέα σύμβαση 2008 και τις οποίες σας ανακοινώνουμε αναλυτικότερα:

· Αύξηση μισθού 10% έτσι ώστε να καλύπτει τον πληθωρισμό και την απώλεια του εισοδήματος από την ακρίβεια και να συγκλίνουν κάποια στιγμή με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο.

· Ουσιαστική βελτίωση των όρων ΓΚΠ π.χ.

-στις προσλήψεις θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τέτοια ώστε οι όροι πρόσληψης και τα απαιτούμενα προσόντα να είναι προκαθορισμένα και η επιλογή να γίνεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια

-θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη διαβάθμισης του προσωπικού

-όλο το προσωπικό θα πρέπει να εξελίσσεται και να μην επαφίεται στο διευθυντικό δικαίωμα

-στις μεταθέσεις, μετατάξεις και μετακινήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν και ο χρόνος υπηρεσίας, κοινωνικά κριτήρια και το πλήθος μετακινήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί

-μια απόλυση θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη διαφορετικά θα είναι άκυρη. Πρέπει να μπουν φραγμοί στο ανεξέλεγκτο διευθυντικό δικαίωμα της καταγγελίας της σχέσης εργασίας. Στις περιπτώσεις δε πειθαρχικού αιτίου θα πρέπει να περιγράφονται τα πολύ συγκεκριμένα πειθαρχικά αδικήματα στον κανονισμό και να αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται και από εκπροσώπους των εργαζομένων

-όλα τα ζητήματα σχετικά με προαγωγές, μεταθέσεις, τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης θα πρέπει να γίνονται με αποφάσεις από υπηρεσιακό συμβούλιο που θα μετέχουν κατά αναλογία και εκπρόσωποι των εργαζομένων αφού καθοριστούν μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια.

· Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις όρων εργασίας:

-ωράριο εργασίας ευνοϊκότερο για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες και ελαστικότερο για εκείνους που έχουν σταθερό ωράριο

-οι υπερωρίες να αμοίβονται όλες εφόσον ζητούνται να γίνουν

-ευνοϊκότεροι όροι αποζημίωσης εκτός έδρας εργασίας και stand by

· Θέσπιση χρονοεπιδόματος αντίστοιχο με εκείνο του ΟΤΕ:

-μέσα στην ΕΣΣΕ να ρυθμιστεί η μισθολογική προαγωγή του προσωπικού με την κατάταξή του σε μισθολογικά κλιμάκια με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (π.χ. 10 κλιμάκια ανά 3 χρόνια υπηρεσίας).

Θα είναι αρνητική εξέλιξη να ζητάει το σωματείο να θεσπίσει επίδομα ευδόκιμου υπηρεσίας που ισχύει στον γενικότερο ιδιωτικό τομέα και να μην προσπαθεί την θέσπιση χρονοεπιδόματος που ισχύει στον ΟΤΕ)

· να παλέψουμε για την 35ωρη εβδομαδιαία απασχόληση

· επανένταξη της ονομασίας των επιδομάτων «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» από τα «ειδικά επιδόματα» (όπως ονομάστηκαν) και επέκταση του επιδόματος αυτού και σε προσωπικό στο αρχείο, τις αποθήκες, τις καθαρίστριες, το τηλεφωνικό κέντρο, την δ/νση κατασκευών.

· Θέσπιση επιδόματος οθόνης, χρήσης Η/Υ, καταχώρησης στοιχείων, εκπαιδευτή, οδηγού κ.α.

· Αναπροσαρμογή ταμειακού επιδόματος αντίστοιχου των ταμείων των τραπεζών

· Αύξηση των επιδομάτων: θέσης 15%, ακουστικού 18% , συντονιστή 22%

· Τα επιδόματα πρέπει να επανεξεταστούν και να καταβληθούν σε όλους όσους ακόμη δικαιούνται και δεν τα λαμβάνουν και θα πρέπει να κατοχυρώνονται στην 10ετία.

· Άμεσες προσλήψεις για κάλυψη αναγκών προσωπικού

· Να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και εσωτερικής μετακίνησης του προσωπικού

· Εφαρμογή αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος κρίσης και αξιολόγησης

· Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση και επανειδίκευση.

· Αναγνώριση γενικότερης όσο και ειδικότερης προϋπηρεσίας

· Αύξηση του πόσου για φύλαξη παιδιών στα 300 ευρώ ή και φύλαξή τους μέσα σε κτίρια της εταιρίας όπου είναι εφικτό.

· Να συμφωνηθεί έκπτωση λογ/σμών και υπηρεσιών του ομίλου (ΟΤΕ-ΟΤΕΝΕΤ-Γερμανός) στο προσωπικό.

· Να διατεθεί στο intranet χώρος για όλους τους συνδυασμούς ή να δημιουργηθεί ιστοσελίδα συλλόγου και να υπάρχει πρόσβαση στο internet για όλους τους υπαλλήλους

· Να δοθεί χώρος parking, τρόπος μεταφοράς των εργαζομένων προς και από την εταιρία ή να δοθούν οδοιπορικά κατοικίας στο ύψος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και να παραχωρηθεί εκπτωτικό πακέτο για όσους κάνουν χρήση της αττικής οδού.

· Να ρυθμίζονται ευνοϊκότερες χορηγήσεις αδειών όπου είναι εφικτό και να υπάρχει ίση μεταχείριση και στην απόδοση ολιγόωρων αδειών χωρίς να γίνεται κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος

· Χορήγηση εορταστικής άδειας

· Θέσπιση του ‘λογ/σμου νεότητας’: όσοι εργαζόμενοι γονείς επιθυμούν θα συμμετέχουν με ποσό που θα ρυθμιστεί για κάθε παιδί ξεχωριστά. Η παραλαβή των χρημάτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το παιδί σε ηλικία που θα καθοριστεί.

· Καταβολή bonus και σε όσους για λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς λόγους εργάζονται λιγότερο από εξάμηνο μέσα στην χρονιά

· Να κατοχυρωθεί η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα κέρδη της εταιρίας.

Ελπίζουμε το σύνολο των αιτημάτων να γίνει αντικείμενο διεκδίκησης από το σωματείο για τη νέα μας σύμβαση καθώς και η αξιοποίηση της αγωνιστικής διάθεσης του προσωπικού με την ταυτόχρονη βήμα προς βήμα ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο προσωπικό της εταιρίας και την διαμόρφωση αγωνιστικής διάθεσης.