Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Πρωτοβουλία
Εργαζομένων στην Cosmote
Αθήνα, 16/11/09


ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΡΓΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣχετικά με τον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου:

1) Ζητάμε την πρόβλεψη διευκόλυνσης (ολιγόωρη άδεια) στους συναδέλφους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην κατάθεση στεφάνου από το σωματείο.


2) Να αναρτηθεί, όπως κάθε χρόνο σχετική ανακοίνωση στο mikrocosmo. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση.Ολυμπία Βαλσαμή
Μαρία Θεωνά

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα...

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα...

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/11/2009
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ*
Μέσα στη μεγάλη ποικιλία των μορφών της εργασιακής επισφάλειας υπάρχουν ορισμένες που πραγματικά προκαλούν στο άκουσμά τους: Δανεισμός ή ενοικίαση εργαζομένων… Πρακτική αρκετά παλιά και καθόλου πρόσφατη. Όμως η ασυδοσία του κεφαλαίου για το μέγιστο κέρδος ολοένα και εφευρίσκει νέες μορφές δανεισμού ή εκσυγχρονίζει τις παλιές. Πετυχαίνει την ψήφιση σχετικών νόμων καταστρατηγώντας, πολλές φορές, και αυτές τις διατάξεις που επικαλούνται την ελάχιστη προστασία του εργαζόμενου. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που εκπροσωπούν το φαινόμενο της «κατάτμησης της εργοδοτικής ιδιότητας», όταν, δηλαδή, ο εργαζόμενος, μέσα στην ίδια εργασιακή σχέση, έχει περισσότερους από έναν εργοδότες;

1) Στην παραδοσιακή μορφή του δανεισμού, εκείνη του «γνήσιου» και «αλληλέγγυου» δανεισμού, μια επιχείρηση διευκολύνει, προσωρινά και χωρίς αντάλλαγμα, κάποια άλλη για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της. Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται, αμείβεται και υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της δανείζουσας επιχείρησης, ενώ υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα της δανειζόμενης. Στη σύγχρονη εξέλιξη αυτής της μορφής του δανεισμού επωφελούνται οι όμιλοι επιχειρήσεων με την εκδήλωση «αλληλεγγύης» ανάμεσα στις επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου με αποσπάσεις και παραχωρήσεις προσωπικού μεταξύ τους. Με αυτό το καθεστώς υπολογίζεται ότι απασχολούνται περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, δίπλα στις τράπεζες στήνονται θυγατρικές εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία τους δανείζοντας συχνά προσωπικό σε αυτές. Οι δανεισμένοι εργαζόμενοι ασκούν καθήκοντα τραπεζοϋπαλλήλου με τον μισθό της θυγατρικής. Συμβαίνει, μάλιστα, αυτός ο δανεισμός να διαρκεί και πάνω από δέκα χρόνια αναιρώντας και αυτόν τον προσωρινό χαρακτήρα της έννοιας του δανεισμού. Είναι ενδεικτικό ότι θυγατρική εταιρεία κορυφαίας τράπεζας στην Ελλάδα έχει αποσπάσει το 80% του προσωπικού της στη μητέρα εταιρεία, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην διόγκωση των υπερκερδών της…

2) Η νεώτερη εκδοχή συναντάται στην περίπτωση του «κατʼ επάγγελμα» ή «κατʼ επιχείρηση» δανεισμού. Σε αυτή την περίπτωση ο δανεισμός αποτελεί επικερδή δραστηριότητα. Προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με αποκλειστικό σκοπό να παραχωρηθούν με δανεισμό με σκοπό το κέρδος. Η εμπορευματοποίηση της εργασίας στο έπακρο και εις διπλούν! Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) προμηθεύουν προσωπικό στις δανειζόμενες επιχειρήσεις. Το προσωπικό αυτό αμείβεται συνήθως με τους ελάχιστους, και όχι τους πλήρεις, όρους που ισχύουν για το προσωπικό της δανειζόμενης ώστε να υπάρχει περιθώριο επωφελούς προσφυγής στον δανεισμό από τις επιχειρήσεις. Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού είναι 8μηνος με δυνατότητα μέχρι και 8μηνης ανανέωσης. Όμως, ο συνήθης χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του μήνα, ενώ μέσα στο έτος ο εργαζόμενος κατά μέσο όρο δανείζεται σε 6 διαφορετικούς εργοδότες! Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν επίσημα 9 ΕΠΑ που δηλώνουν ότι κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησαν περί τους 10.000 εργαζόμενους. Στον ευρωπαϊκό χώρο υπολογίζεται ότι το 2% των εργαζομένων απασχολείται με τη συγκεκριμένη μορφή δανεισμού.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πρακτικές δανεισμού δεν πρέπει να συγχέονται με τις εργολαβίες, με τις οποίες υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. Έχουν ως κοινό ότι ανήκουν στις λεγόμενες τριμερείς σχέσεις εργασίας και ότι οι εργολαβίες διατηρούν για το προσωπικό τους το δικό τους εργασιακό καθεστώς, όπως συμβαίνει και με τη δανείζουσα εταιρεία, όμως μόνο για την περίπτωση του «γνήσιου» δανεισμού. Αντιθέτως, στις εργολαβίες δανείζονται υπηρεσίες και όχι πρόσωπα, το δε προσωπικό των εργολάβων υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργολάβου και όχι της δανειζόμενης εταιρείας.

Ποιο μέλλον διαφαίνεται για τον δανεισμό και τι θα μπορούσε να προταθεί;

Η περίπτωση του γνήσιου δανεισμού, που λειτουργεί με γενικές διατάξεις και ανεξέλεγκτους όρους, δεν φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση. Η μόνη πρόταση που μπορεί να σταθεί είναι η υπαγωγή του παραχωρούμενου προσωπικού στο εργασιακό καθεστώς της δανειζόμενης επιχείρησης ώστε να αποφεύγεται η χρήση του σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η περίπτωση των ΕΠΑ, που εισήλθε στην Ελλάδα με τον Ν. 2956/01, πρόκειται να αναθεωρηθεί και όχι να καταργηθεί. Άλλωστε από το 2008 υπάρχει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία 104, που ενισχύει την παρουσία τους και δημιουργεί νομικά κωλύματα στην κατάργησή τους. Ωστόσο ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τρόπος να καταργηθούν στην πράξη με τη δημιουργία δικαιωμάτων για τους δανεισμένους ώστε να μην αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλότερου εργασιακού κόστους που τους αναγνωρίζουν οι νόμοι.

Εντούτοις ο θεσμός του δανεισμού εργαζομένων σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της δεν έχει θέση. Προσβάλλει το συνταγματικό δικαίωμα της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Δυστυχώς, όμως, με την κρατούσα άποψη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την κυριαρχία του δόγματος της οικονομικής ελευθερίας του κεφαλαίου και της υποκριτικής άποψης για το δικαίωμα στην εργασία με την αποδοχή του ρόλου των ΕΠΑ στην προώθηση της απασχόλησης, οι έννοιες χάνουν το νόημά τους. Σε ό,τι με αφορά, ηχεί πάντοτε στʼ αυτιά μου η απάντηση συνεντευξιαζόμενου δανεισμένου σε σχετική έρευνα που τον καλούσε να αξιολογήσει το περιεχόμενο της εργασίας του. «Νιώθω σαν νοικιασμένο ποδήλατο…»

*Ο Γ. Κουζής διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

ΕΡΕΥΝΑ BEST WORKPLACE

Αθήνα, 4/11/09


Σχετικά με την διεξαγωγή έρευνας best work places,

Η διοίκηση ζητά από 250 συναδέλφους μας να συμμετέχουν σε μια δαπανηρή έρευνα για τις εργασιακές της πρακτικές, προκειμένου να προβάλει παντού την μαγική εικόνα. Διοίκηση + Εργαζόμενοι = οικογένεια.

Αλήθεια, η διοίκηση των χρυσοπληρωμένων στελεχών δεν γνωρίζει για τους εργαζόμενους των 900 και λιγότερο ευρώ; Δεν γνωρίζει για τους συμβασιούχους υπαλλήλους; Για το μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων που έχει δημιουργήσει; Για τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στις δουλεμπορικές εταιρίες απ’ όπου νοικιάζει προσωπικό;

Με απύθμενο θράσος, μας ζητά να επιβεβαιώσουμε την πλήρη συναίνεσή μας, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο – ντροπή, αμφιβόλου αντικειμενικότητας, χωρίς να διασφαλίζει καν την ανωνυμία όσων απαντήσουν.

Στη συνήθη πρακτική της αγνοεί τα θεσμικά όργανα των εργαζομένων. Γνωρίζει ότι τον αρμόδιο ρόλο έχει το συνδικαλιστικό όργανο να εκπροσωπεί ενώπιον της εταιρίας τους εργαζόμενους. Πρόκειται για πρωτοφανή προσπάθεια της εταιρείας, να υποκαταστήσει τις συλλογικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης και να αμφισβητεί επίσημα τον νόμιμο και θεσμικό ρόλο του συνδικάτου.

Καλούμε τους συναδέλφους να ρίξουν το ερωτηματολόγιο εκεί που του αξίζει. Στον σκουπιδοτενεκέ!

Υπενθυμίζουμε ότι, πριν λίγους μήνες (23 Απριλίου 2009) η Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΤΕ, για έρευνα που διεξήχθη από την ίδια εταιρία MRB-Institute Hellas κάλεσε τους εργαζόμενους να μη συμμετέχουν.

Καλούμε, τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, να τερματίσει την ένοχη σιωπή του, μετά την κατάθεση του θέματος από την παράταξή μας σε 2 συνεδριάσεις και να δώσει δυναμική απάντηση για το θέμα αυτό.Μαρία Θεωνά Ολυμπία Βαλσαμή

protovoulia-cosmote.blogspot.com

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρωτοβουλία
Εργαζομένων στην Cosmote


Αθήνα, 18/10/2009

Προς τα μέλη του Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων Cosmote
Προς τα μέλη της Επιτροπής Υγιεινής Ασφάλειας

Συνάδελφοι,σες,

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικών πληροφοριών συναδέλφων παράπονα για τον ιατρό εργασίας στην Αχαρνών. Ήδη μπορεί να το γνωρίζετε από συναδέλφους που τους έχουμε παραπέμψει σε εσάς. (επιτροπή υγιεινής)

Έχει αναφερθεί και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι ο συγκεκριμένος γιατρός αμφισβήτησε τις γνωματεύσεις άλλων γιατρών συναδέλφων του από νοσοκομεία και από ιδιωτικά ιατρεία.

Παρέπεμψε συναδέλφους σε ιατρικές εξετάσεις και μάλιστα επιβαρύνοντάς τους οικονομικά.

Τελευταία, έχει τύχει να αναζητούν τον γιατρό για να τους εξετάσει και εκείνος απουσιάζει. Βάσει προγράμματος θα έπρεπε να ήταν στην Αχαρνών. Μάλιστα, αρκετοί συνάδελφοι ζητούν να είναι περισσότερες μέρες από ότι υπάρχει στο πρόγραμμα.

Ζητάμε να μας εξηγήσει η εταιρία την διαδικασία που έχει καθορίσει για τον γιατρό εργασίας.
Α) αν έχει ρόλο στο να αμφισβητεί άλλες γνωματεύσεις
Β) αν έχει αρμοδιότητα να στέλνει ξανά σε εξετάσεις τους συναδέλφους
Γ) Τι είδους σύμβαση έχει με την εταιρία. Βρίσκεται εκεί στο να διασφαλίζει την εταιρία ή την υγεία μας;


Μαρία Θεωνά Ολυμπία Βαλσαμή

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Πρωτοβουλία

Εργαζομένων στην Cosmote
Αθήνα, 30/10/09

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓ. COSMOTE

Σχετικά με την Ημέρα Δράσης Εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα.

Προτείνουμε να μιλήσει για τα θέματα της ημερίδας, o πανεπιστημιακός καθηγητής εργασιακών σχέσεων και επιστημ. σύμβουλος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κος. Γιαν. Κουζής.

Παρακαλώ ενημερώστε μας για λεπτομέρειες.Ευχαριστούμε,

Ολυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4/11/09

Καλημέρα,

Για το σημερινό έκτακτο διοικητικό συμβούλιο θα θέλαμε να προσθέσουμε εκτός απο το πρώτο (έγινε διακοπή της συνεδρίασης) και τα εξής:

1) Έρευνα εταιρίας για το ΒΕSTWORK PLACES
2) Ημέρα Εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα
3) Άδειες προσωπικού
4) Μεταφορά αντικειμένου εργασίας των τηλεφωνικών κέντρων σε άλλη εταιρίαΟλυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΗ

Στο σημερινό έκτακτο διοικητικό συμβούλιο θα θέλαμε να προσθέσουμε τo εξής :

1) Έρευνα εταιρίας για το BESTWORK PLACESΟλυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ

Σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18/10 θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε εκτός απο τα παρακάτω -που δεν αναφέρθηκαν (εκτός απο το πρώτο) λόγω διακοπής της συνεδρίασης απο τον πρόεδρο - και τα εξής:

1) Καταστήματα και κάμερες ασφαλείας

2) Γιατρός εργασίας.
--------------------------------------------------------------------------------
Από: Valsami Olympia
Αποστολή: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009 9:38 πμ
Προς: unicosmo@otenet.gr
Κοιν.: Katsaros Vasilios; Theona Maria; Anaouni Eleni; Gkinopoulou Katerina; Pournaropoulos Kostas; Baltas Stefanos
Θέμα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15/09
--------------------------------------------------------------------------------


> Καλημέρα σας,
>
>
> Τα θέματα για την σημερινή
> συνεδρίαση 15/09/09 του δ.σ. που
> προτείνουμε είναι:
>
> 1.
> Eκλογικές άδειες. Θέμα εφαρμογής του νόμου απο την εταιρεία, προβλήματα απο την προηγούμενη
φορά Ιούνιος 09. Πρόταση
> Πρωτοβουλίας : στους συναδέλφους
> που αδικήθηκαν, να δωθεί μια
> επιπλέον άδεια με
> αποδοχές.
>
> 2.
> Λόγοι μη πραγματοποιήσης
> έκτακτου δ.σ. όπως είχαμε ζητήσει
> στις 27/8, όταν για τρίτη φορά η
> εταιρεία κλείνει κατάστημα
> Cosmote.
>
> 3. Γραφεία συλλόγου
>
> 4. Για 5η συνεχή φορά θέτουμε το
> εξής θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
> ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
>
> 5. Συνθήκες λειτουργίας του
> τηλεφωνικού κέντρου: ΜΟΝΙΤORING, κα
>
>
> 6. Πορεία θέματος σχετικά με τα αναδρομικά από Σεπτέμβριο 2008(και
> όχι από Μάρτιο που δόθηκαν) των
> συναδέλφων στο τμήμα
> εκπαίδευσης της εξυπηρέτησης
> πελατών και
>
> 7. Πορεία θέματος σχετικά με τα αναδρομικά στο τμήμα
> διαχείρισης ενεργειών LOYALTY & > RETENTION ΕΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ
>
> 8. Πορεία θέματος σχετικά με το επίδομα στο τμήμα
> διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών
>
> 9.Ωράριο - υπερωρίες
> καταστημάτων, αποζημιώσεις
> νυχτερινής εργασίας τεχνικών.
>
> 10. Πορεία αιτημάτων
> συναδέλφων.
>
> 11. 2,5 μήνες μετά την εφαρμογή του νομού για την απαγόρευση καπνίσματος, θα πρέπει να ήταν ήδη έτοιμοι οι χώροι καπνίσματος σε όλα τα κτήρια. Το Δ.Σ του συλλόγου θα πρέπει να επισημάνει στην εταιρία την αναγκαιότητα χώρων ειδικών για καπνιστές σε όλα τα κτήρια.


>
> 12. Λόγοι μη συμμετοχής του
> σωματείου, ούτε καν ανακοίνωση,
> στην διαμαρτυρία για τις
> πυρκαγιές της Αττικής.

13.Κλιμάκιο ενημέρωσης συλλόγου στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο.
.
>
> Θεωνά Μαρία
> Ολυμπία Βαλσαμή
>
>
> http://protovoulia-cosmote.blogspot.com
>

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Καλημέρα σας,
>
>
> Τα θέματα για την σημερινή
> συνεδρίαση 15/09/09 του δ.σ. που
> προτείνουμε είναι:
>
> 1.
> Eκλογικές άδειες. Θέμα εφαρμογής του νόμου απο την εταιρεία, προβλήματα απο την προηγούμενη
φορά Ιούνιος 09. Πρόταση
> Πρωτοβουλίας : στους συναδέλφους
> που αδικήθηκαν, να δωθεί μια
> επιπλέον άδεια με
> αποδοχές.
>
> 2.
> Λόγοι μη πραγματοποιήσης
> έκτακτου δ.σ. όπως είχαμε ζητήσει
> στις 27/8, όταν για τρίτη φορά η
> εταιρεία κλείνει κατάστημα
> Cosmote.
>
> 3. Γραφεία συλλόγου
>
> 4. Για 5η συνεχή φορά θέτουμε το
> εξής θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
> ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
>
> 5. Συνθήκες λειτουργίας του
> τηλεφωνικού κέντρου: ΜΟΝΙΤORING, κα
>
>
> 6. Πορεία θέματος σχετικά με τα αναδρομικά από Σεπτέμβριο 2008(και
> όχι από Μάρτιο που δόθηκαν) των
> συναδέλφων στο τμήμα
> εκπαίδευσης της εξυπηρέτησης
> πελατών και
>
> 7. Πορεία θέματος σχετικά με τα αναδρομικά στο τμήμα
> διαχείρισης ενεργειών LOYALTY & > RETENTION ΕΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ
>
> 8. Πορεία θέματος σχετικά με το επίδομα στο τμήμα
> διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών
>
> 9.Ωράριο - υπερωρίες
> καταστημάτων, αποζημιώσεις
> νυχτερινής εργασίας τεχνικών.
>
> 10. Πορεία αιτημάτων
> συναδέλφων.
>
> 11. 2,5 μήνες μετά την εφαρμογή του νομού για την απαγόρευση καπνίσματος, θα πρέπει να ήταν ήδη έτοιμοι οι χώροι καπνίσματος σε όλα τα κτήρια. Το Δ.Σ του συλλόγου θα πρέπει να επισημάνει στην εταιρία την αναγκαιότητα χώρων ειδικών για καπνιστές σε όλα τα κτήρια.


>
> 12. Λόγοι μη συμμετοχής του
> σωματείου, ούτε καν ανακοίνωση,
> στην διαμαρτυρία για τις
> πυρκαγιές της Αττικής.

13.Κλιμάκιο ενημέρωσης συλλόγου στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο.
.
>
> Θεωνά Μαρία
> Ολυμπία Βαλσαμή
>