Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Οι Προτάσεις μας στο σημερινό Δ.Σ.

Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην Cosmote


Σήμερα 8/8/2008 καταθέτουμε στη συνεδρίαση Δ.Σ. του Σωματείου μας ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός του εγγράφου που αναφέρεται στις απολύσεις της Cosmote, και τα εξής :

Α) μητέρες – υπάλληλοι καταστημάτων που έχουν επιστρέψει από την άδεια τοκετού και άδεια φροντίδας παιδιού.
Ενώ, θα έπρεπε να έχουν πρωινό ωράριο, έχει παρατηρηθεί σε πολλά καταστήματα να δουλεύουν μητέρες και απογευματινό ωράριο.

Β) Υπάρχουν πολλά παράπονα σχεδόν σε όλα τα καταστήματα για θέματα ορθοστασίας. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την καταπόνηση του εργαζόμενου και την προστασία της υγείας τους.

Γ) Επίσης, να λαμβάνεται υπόψη στην πρόσληψη υπαλλήλου σε κατάστημα ο τόπος διαμονής του.

Δ) Σε περιπτώσεις, εγκυμοσύνης υπαλλήλων σε καταστήματα να υπάρχει πρόβλεψη μετάθεσης τους σε γραφεία.

Για την Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην Cosmote
Ολυμπία Βαλσαμή
8/8/08