Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Προς Πρόεδρο και Γραμματέα,Παρακαλούμε για την έγκαιρη-έγγραφη ενημέρωσή σας ως προς το θέμα που προέκυψε τον Δεκέμβρη του 2009 σε σχέση με τους 2 συναδέλφους

(εσωτερικός έλεγχος, συναντήσεις με την Διοίκηση, χειρισμός Προέδρου-Γραμματέα).

Δεν κατανοούμε τους λόγους που ενώ έχουν πραγματοποιηθεί από τότε 2 συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου δεν έχει συζητηθεί καν το πρόβλημα.

Βαλσαμή Ολυμπία Θεωνά Μαρία