Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Συγκέντρωση – Συζήτηση της Αγωνιστικής Συνεργασίας για το Ασφαλιστικό

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΕ

Συγκέντρωση – Συζήτηση

για τις επιπτώσεις

του ασφαλιστικού νομοσχεδίου

Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010 7 μ.μ.

στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ
3ης Σεπτεμβρίου 110

Εισηγητής :
Γιάννης Δούκας μέλος της Ε.Ε. της ΟΜΕ – ΟΤΕ
1