Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Μεγάλη Επιτυχία της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων Cosmote

.
.
.
.
.
.

Εκλογές Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote 2008

Ψήφοι

%

Έδρες ΔΣ

Έδρες OME

ΑΚΕ Cosmote

367

36,4

3

5

Προοδευτική Δύναμη Εργαζομένων Cosmote

264

26,2

2

4

Πρωτοβουλία Εργαζομένων Cosmote

204

20,3

2

3

ΑΣΕ Cosmote

101

10

-

2

Ενιαίο

51

5

-

-

ΕΣΚ

21

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

1008

100

7

14