Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Πρωτοβουλία  Εργαζομένων στην Cosmote
Αθήνα, 17/3/10

Το καταστατικό κάθε συλλόγου αποτελεί την ταυτότητα του σωματείου. Η καταστατική συνέλευση αφορά διαβούλευση με ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ. Η πρότασή μας κατατέθηκε σε σχετική συνεδρίαση του δ.σ. τον Νοέμβριο 2009 και περιλαμβάνεται ολόκληρη στο συνημμένο αρχείο. Κύρια σημεία της είναι:

1) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ. Η μεγάλη δύναμη του σωματείου μας είναι η παρουσία και ο αποφασιστικός ρόλος όλων των μελών και όχι των κομματικών – παραταξιακών αντιπροσώπων (άρθρο 19).

2) ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. Για την ΣΥΝΔΡΟΜΗ προτείνουμε να αποφασίζουν τα μέλη και όχι άλλα όργανα. Προτείνουμε την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. (άρθρο 7)

3) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. – Ε.Ε. Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και ισάξια. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και δέσμευσε το δ.σ. για διαπαραταξιακή εκπροσώπηση.( άρθρο 14.)

4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.- ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΕΠΙΤΡ . ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ. Η πρόταση μας αφορά: τακτική συνεδρίαση Εκτελεστικής κάθε 15νθημερο, τακτική συνεδρίαση διοικητικού συμβ. κάθε μήνα. Έκτακτα όποτε χρειαστεί. (άρθρο 11-12)

5) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ. Σε αντίθεση με την πρόταση της ΑΚΕ+ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ δεν θεωρούμε την αποχή από συνεδρίαση λόγω διαφωνίας, ως απουσία. (άρθρο 13)

6) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Πιστεύουμε ότι ένα ψηφοδέλτιο συγκροτείται χωρίς κατώτατα και ανώτατα όρια αριθμών. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται σε ξεχωριστό – ατομικό ψηφοδέλτιο και όχι συγκεντρωτικό, όπως υποστηρίζεται από την άλλη πρόταση, με κίνδυνο ακυρότητας . (άρθρο 20)

7) ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ. Επιτέλους, πρέπει να μπει ένας φραγμός στον επαγγελματικό συνδικαλισμό. Κάποιοι θεωρούν ότι τους ανήκει η συγκεκριμένη καρέκλα και ο τίτλος. (άρθρο 10).

Μέχρι και σήμερα, περιμέναμε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. ως όφειλε να αναρτήσει όλες τις προτάσεις του Δ.Σ. και όλων των μελών στον ίδιο χρόνο. Δεν έχει ζητηθεί κατάθεση προτάσεων από τα μέλη. Για μια ακόμη φορά, στα μείζονα και βασικά θέματα ενός σωματείου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, η Ακε και η Προοδευτική κατέθεσαν μαζί κοινά σχέδια και τα ψηφίσανε. Επιπλέον, εμφορούμενοι από ιδιοκτησιακές αντιλήψεις, απαξίωσαν προτάσεις που προηλθαν μέσα από το δ.σ.. Τολμάμε και το κάνουμε εμείς με τον χαρακτηρισμό μειοψηφική για την δική μας πρόταση.

Καλούμε ξανά το δ.σ., όπως έχουμε καταθέσει και σε συνεδριάσεις, να μεριμνήσει για την μεταφορά όλων των μελών εκτός Αττικής. Στη συνέλευση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει άρθρο προς άρθρο, σε αντιπαραβολή με το ήδη υπάρχον.